wynik przetargu

informacja z otwarcia ofert

– Załącznik nr 2 Formularz ofertowy po korekcie

odp. nr 1

odp. nr 2

SIWZ_zakup_autobusu.pdf

ogłoszenie o zamówieniu

zał nr 1 do siwz opis technicznyy-1.docx

załącznik nr 2.1 opis oferowanego autobusu

załącznik nr 2 Formularz ofertowy

załącznik nr 3.2 Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia

załącznik nr 3.1 Oświadczenie – spełnianie warunków ustawowych

załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 5 – Wzór umowy 

załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej

załącznik nr 7 zobowiazanie_innego_podmiotu