unieważnienie postępowania w UZP

ogłoszenie zamówienia

SIWZ

dokumentacja techn budowlana do przetargu

zal_nr_2_do_siwz_-_formularz_ofertowy

Zał. 3.1 do siwz przes wykluczenia

Zał. 3.2 do siwz sp. warunkow

zal.nr.4-wzor umowy

zal._nr_5-_wykaz_osob

zal._nr_6_-_wykaz_robot

zal_nr_7_-_grupa_kapitalowa

zal.nr_8_zobowiazanie_innego_podmiotu…

zal_nr_9_wzor_karty_gwarancyjnej