notatka z wyboru

zaproszenie do złożenia oferty autobus używany

zał nr 1 formularz oferty

GPK art 4pkt8 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

zalacznik-nr-2-wzor-umowy