wybór wykonawcy

informacja z otwarcia ofert

Zał. nr 8 wykaz dostaw

zal_nr_7_-_grupa_kapitalowa

zal.nr_6_zobowiazanie_innego_podmiotu…

zalacznik_nr_5 ośw. o pos. wym. uprawnień

Zał. 4 do siwz przes wykluczenia

Zał. 3 do siwz sp. warunkow

zalacznik_nr_2 wzór umowy

zalacznik_nr_1 formularz oferty

SIWZ olej napędowy

ogłoszenie o zamówieniu