Nasza oferta

1. Odbiór nieczystości:

– odbiór nieczystości płynnych własnym wozem asenizacyjnym o pojemności 13 000 litrów,
– projektowanie i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Utrzymanie dróg i zieleni:

– zimowe i letnie utrzymanie dróg,
– projektowanie i wykonawstwo dróg, chodników, zjazdów.

3. Pełnienie roli inwestora zastępczego dla inwestycji realizowanych przez inne podmioty.

4. Wynajem ciągnika rolniczego New Holland T7.170