Leasing operacyjny, w zamian za umówione opłaty leasingowe, 1 sztuki nowego, niskopodłogowego, minimum 24 osobowego miejskiego autobusu rocznik 2017 do przewozu uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

wybór oferty

informacja z otwarcia ofert

pytania i odpowiedzi do przetargu

Ogłoszenie zamówienia
SIWZ_zakup_autobusu
Załącznik nr 2 Formularz  ofertowy SIWZ_zakup_autobusu
 zał nr 1 do siwz opis techniczny
Załącznik nr 2.2 podstawowe parametry techniczne autobusu
Załącznik nr 2.3 ocena techniczna
Załącznik nr 2.1 formularz cenowy
Załącznik nr 2.4 warunki gwarancji i serwisu
Załącznik nr 3.1 Oświadczenie – spełnianie warunków ustawowych
Załącznik nr 3.2 Oświadczenie – brak podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych umów
Załącznik nr 5 Protokół zdawczo-odbiorczy
Załącznik nr 6 Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zał nr 7 zobowiązanie_innego_podmiotu