2 czerwca 2022

Podpisanie umowy z firmą BUDIMAR sp. z o.o.

Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Mełgiew Sp. z o. o. 20 maja 2022 r. podpisał z firmą BUDIMAR Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Zbożowa 26a, umowę na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do ziemi w miejscowości Dominów, gm. Mełgiew, w ramach realizowanej operacji pn. Budowa wodociągu w […]
29 marca 2022

Nowe głoszenie o zamówieniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do ziemi w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew”

Roboty budowlane – zamówienie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do ziemi w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew”. Postępowanie jest również dostępne na Miniportalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1faec51e-5573-4265-a4ab-8e65af2e9701 GPK.271.7.2022.ogłoszenie.o.zamówieniu SWZ.przydomowe.oczyszczalnie.ścieków.5.2022 Załacznik_nr_1_formularz.ofertowy Załacznik_nr_2_art.125_ust.1_PZP-_Wykonawcy Załącznik_nr_3_art.125_ust.5_PZP-_Podmioty,_ktore_udostepniaja_zasoby Załącznik_nr_4_art.118_PZP-_Podmioty,_ktore_udostepniaja_zasoby Załącznik_nr_5_art._117__PZP_Wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy_sie_o_zamowienie Załącznik_nr_6_Wzór (projekt) umowy Załącznik_nr_7_wykaz_robót Załącznik_nr_8_wykaz_osób Przedmiar robót dz 23 szkoła Przedmiar robót dz prywatne szkoła Działka 9,10 […]
8 marca 2022

Nowe postępowanie przetargowe “Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu nowego autobusu”

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu nowego autobusu. Ogłoszenie dostępne jest również na minie portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0373329-e8d0-40a9-8f10-fa88a9d93ae5 GPK.271.6.2022.Ogłoszenie.o.zamówieniu. SWZ.autobus.GPK.271.6.2022 Załacznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik.nr.2.formularz.ofertowy Załącznik.nr.3.art.125.ust.1.PZP.Wykonawcy Załącznik.nr.4.Istotne postanowienia umowy Odpowiedzi na pytania 11.03.2022 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 14.03.2022 Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Informacja o […]
4 marca 2022

Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do ziemi w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew”

Roboty budowlane – zamówienie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z rozsączaniem ścieków oczyszczonych do ziemi w miejscowości Dominów, gmina Mełgiew”. Postępowanie jest również dostępne na Miniportalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e0318c47-26a3-4086-b91c-55a39746c39a GPK.271.5.2022.ogłoszenie.o.zamowieniu SWZ.przydomowe.oczyszczalnie.ścieków.5.2022 Załącznik_nr_1_formularz.ofertowy Załącznik_nr_2_art.125_ust.1_PZP-_Wykonawcy (1) Załącznik_nr_3_art.125_ust.5_PZP-_Podmioty,_ktore_udostepniaja_zasoby (1) Załącznik_nr_4_art.118_PZP-_Podmioty,_ktore_udostepniaja_zasoby (1) Załącznik_nr_5_art._117__PZP_Wykonawcy_wspolnie_ubiegajacy_sie_o_zamowienie Załącznik_nr_6_Wzór (projekt) umowy Załącznik_nr_7_wykaz_robót Załącznik_nr_8_wykaz_osób Przedmiar robót dz 23 szkoła Przedmiar robót dz prywatne […]
17 lutego 2022

Postępowanie przetargowe “Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu nowego autobusu”

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu nowego autobusu. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9cc80b7c-f89b-4f39-ad37-2e10bdae504c GPK.271.4.2022.ogłoszenie o zamówieniu SWZ.autobus.GPK.271.4.2022 Załacznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia 1 Załącznik.nr.2.formularz.ofertowy Załącznik.nr.3.art.125.ust.1.PZP.Wykonawcy Załącznik.nr.4.Istotne postanowienia umowy Odpowiedzi na zapytania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zmiana terminu składania ofert Zmiana ogłoszenia 3 marca 2022r. Zmiana Ogłoszenia SWZ i odpowiedzi na pytania […]
17 lutego 2022

Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2022

Aktualizacja planu zamówień publicznych na rok 2022 Plik PDF z nowym planem zamówień (do pobrania)
28 stycznia 2022

Postępowanie przetargowe “Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu używanego autobusu”

Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu używanego autobusu. https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/b1ce49eb-2b7f-4883-a153-575af39b5d81 ogłoszenie o zamówieniu SWZ.autobus.GPK.271.3.2022 Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia Załącznik.nr.2.formularz.ofertowy Załącznik.nr.3.art.125.ust.1.PZP.Wykonawcy Załącznik.nr.4.Istotne postanowienia umowy informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie SKM_C284e22020713320
20 stycznia 2022

Plan zamówień publicznych na rok 2022

DO POBRANIA: Plan zamówień publicznych na rok 2022  
12 stycznia 2022

Postępowanie przetargowe o nazwie „Dostawa sukcesywna oleju napędowego wraz z dzierżawą zbiornika”

Przedmiotem zamówienia jest:1) sukcesywna dostawa oleju napędowego odpowiadającego wymaganiom jakościowym Polskiej Normy PN-EN 590 (lub równoważną) w łącznej ilości szacunkowej 35 000 (trzydzieści pięć tysięcy) litrów w całym okresie realizacji umowy, tj. ok. 2917 litrów miesięcznie. Wskazana wielkość zamówienia jest wielkością szacunkową i uzależniona będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.2) udostępnienie w formie […]